Profil

 

FAGLIG OG PERSONLIG

SUPERVISIONS-ERFARINGER

•    Socialpsykiatrien i Frederiksborg, København og Syd- og Vestsjællands Amter
•    Personalesupervision i misbrugscentre der arbejder med stof-, alkohol- eller spiseproblematikker
•    Behandlingshjem, efterskoler, m.v. for børn og unge


PSYKOTERAPEUTISKE ERFARINGER

Jeg har arbejdet med klienter fuld tid i psykoterapeutiske forløb gennem mere end 25 år.
Nogle af forløbene har varet et par gange, andre forløb over adskillige år.
Undervisnings- kursus- og foredrags erfaring:


•    Samarbejdsmetoder og kommunikation
•    Stresshåndtering
•    Om børns forhold til døden
•    Om at leve med livstruende sygdom
•    Om misbrugsproblematikker, spiseforstyrrelser samt alkohol og stofproblemer
•    Om Særlig Sensitive Mennesker
•    Mytologi, eventyr og fortællinger
•    Om at ældes med værdighed
•    Om at blive alene - at miste sin partner


PERSONLIG OG FAGLIG BAGGRUND
•    Interesseret i transpersonlig psykologi og bevidsthedsudvikling.
•    Studeret på Esalen Instituttet i USA, Damanhur i Italien, Findhorm i Skotland, Auroville i Indien, m.fl.
•    Interesser indenfor myter, sagn og legender - herunder mytologiske fortællinger, eventyr og historier
•    Socialpædagogisk uddannelse
•    Uddannet som analytisk psykoterapeut i London
•    Uddannet Yoga og Meditationslærer
•    Siden 1988 selvstændig psykoterapeutisk praksis
•    Fra 1990-2007 var jeg initiativtager til og uddannelsesleder på PUC  (Psykoterapeutisk Uddannelses Center) i Hillerød
•    Autoriseret i MBTI (psykologisk analyseværktøj, udarbejdet på baggrund af C.G. Jungs teorier)
•    Efteruddannet i dybdevisualisering hos dr. E.S. Gallegos, USA
•    Autoriseret i HeartMath (videnskabeligt system til at samordne hjerne og hjertefrekvens)
•    Læst, studeret og praktiseret forskellige spirituelle/filosofiske retninger - fra esoterisk kristendom til hinduistiske riter

 

LEDELSESERFARING
•    Medlem af ledelsesgruppen på Højskolen Søtoftegård fra 1972-1975
•    Siddet i Bestyrelsen på Højskolen Søtoftegård
•    Siddet i Bestyrelsen i SPUD (Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelsesinstitutter i Danmark)
•    Undervisnings- og uddannelsesleder på PUC (Psykoterapeutisk Uddannelses Center) fra 1990-2007

  • Facebook Social Icon

©  2019  BENTHE PLOUG