Supervision

 

Sagssupervision og faglig vejledning henvender sig til enkelte medarbejdere, ledere eller hele personalegrupper i firmaer, socialforvaltninger, behandlingsinstitutioner, m.m.Supervision er med til at skabe et bedre fagligt overblik, til at få større forståelse for egne reaktionsmønstre, og til at se nye vinkler - samt til at få værktøjer og inspiration til at håndtere svære sager og udfordringer.

 

Hertil kan inddrages MBTI - et psykologisk analyseværktøj, udarbejdet på baggrund af C.G. Jungs teorier. Værktøjet benyttes til at fremme potentialer og ressourcer, til indkredsning af personlige og faglige udviklingsmuligheder og til at opnå viden om og forståelse for andres, f.eks. kollegers og klienters, tanke- og handlemåder. Desuden benyttes teknikker som: Heartmath (se dette), Den Sokratiske Metode og Det Reflekterende Team, ligesom psykodrama, rollespil, meditative eller kunstneriske metoder (tegning, maling, m.v.) kan inddrages.

Specifikke faglige oplæg inddrages efter ønske og behov.

Forløb tilrettelægges på møde i samarbejde med personalet, hvor arbejdsmetoder og tidslængde aftales.


PRIS: (eksklusiv kørsel) pr. time kr. 1.400

Minimum: 3 timer pr. gang.

Se iøvrigt: Profil
 

En dag tilbragt med at dømme andre, er en lidelsesfyldt dag.

En dag tilbragt med at dømme sig selv, er en lidelsesfyldt dag.

BUDDHA

  • Facebook Social Icon

©  2019  BENTHE PLOUG